Erkenning EPBD-productgegevens

Onze units van Orcon en Swentibold werden opgenomen in de EPBD lijst.

De Erkenning van EPBD-productgegevens is een dienst van de gewesten om in het kader van de EPB-berekeningen officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen. Deze gegevens zullen door de gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften.

Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen. De erkenning van gegevens in de EPBD-productgegevensdatabank is gebaseerd op een aantal procedures met de bedoeling zo betrouwbaar mogelijke gegevens te bekomen.

Deze erkenning houdt niet in dat de gewesten een kwaliteitsoordeel uitspreken over het product. Enkel de kenmerken die beschouwd worden in de energieprestatieregelgevingen komen aan bod.

Onze units van Orcon en Swentibold werden opgenomen in de EPBD lijst. (zie: Toestellen in de EPBD lijst)