MOGELIJKE VENTILATIESYSTEMEN

Om het juiste ventilatiesysteem te bepalen zijn er een aantal aandachtspunten die men in het achterhoofd moet houden.

Er bestaan diverse ventilatiesystemen met hun voor- en nadelen.

Belangrijk is dat het principe achter de NBN D50-001-norm wordt aangehouden.

Deze Belgische norm bepaalt dat de toevoer van lucht in droge ruimtes (slaap- en woonkamers) moet plaatsvinden, terwijl de afvoer zich in de natte ruimtes (badkamer, keuken en toilet) moet bevinden.

Er bestaan 4 soorten ventilatiesystemen waarvan er slechts 2 actief worden aangewend nl.C-systeem en D-systeem. Deze onderscheiden zich op de wijze waarop de lucht wordt toe- en afgevoerd.

Het toe- en/of afvoeren van de lucht kan op natuurlijke en mechanische wijze gebeuren.

  • Bij een C-systeem gaat men via regelbare roosters in ramen of muren lucht toevoeren in leefruimtes. De vervuilde vochtige lucht wordt mechanisch afgevoerd via een leidingsysteem. De lucht wordt via de afvoerventielen in de natte ruimtes afgezogen met een ventilatorbox en vervolgens via een dak- of muurdoorvoer naar buiten afgevoerd.
  • Bij een D-systeem gebeurt de toevoer van verse lucht alsook de afvoer van de vervuilde lucht mechanisch. Dit noemt men ‘balansventilatie’. Daarenboven wordt de toevoer van verse lucht gefilterd, al dan niet met een pollenfilter. Bepaalde toestellen zijn voorzien van een filterindicatie.

    Systeem D kan bovendien voorzien worden van warmterecuperatie. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde lucht overgedragen aan de binnenkomende verse buitenlucht. Op die manier gaat er geen of nauwelijks energie verloren.

Het rendement van deze toestellen vindt men op de EPBD-lijst.

Optioneel kunnen deze toestellen uitgerust worden met een zomerbypass dewelke de verse koelere lucht tijdens de zomernachten over de bypass stuurt en niet over de warmtewisselaar.

De bypass gaat het verder opwarmen van de ruimtes enigszins tegen.

Diverse D-systemen hebben tevens een bioritme om het ideale tijdstip van ontdooing te bepalen tijdens de winter. Dit is noodzakelijk daar de vochtige warme lucht (afvoer) in contact komt met de koude binnenkomende lucht (toevoer).Hierdoor zou de warmtewisselaar anders verschijnselen tot invriezen kunnen vertonen.

Al de D- en C-systemen van Ventiline kunnen uitgerust worden met vocht- en /of CO2 sensoren om zodoende een volledige controle te hebben over de luchtgesteldheid in de leefruimtes m.a.w. men gaat vraaggestuurd ventileren.

Diverse WTW-toestellen van Orcon zijn tevens uitgerust met het handig montageframe om zodoende in de fase van de ruwbouw reeds het leidingsysteem aan te sluiten en het toestel als laatste in de afwerkingsfase erop aan te sluiten. Dit heeft als enorm voordeel dat men geen risico loopt dat het toestel schade oploopt tijdens de bouwwerken of gestolen wordt.

De omkeermodule van Orcon zorgt er bovendien voor dat men naar keuze van het ene moment in het andere de richting en de aansluitmogelijkheden kan omkeren van links naar rechts en omgekeerd. Zo voorkomt men eventuele hetze op de werf indien zou blijken dat men op het laatste moment alles anders dient aan te sluiten.

Het D-systeem is qua energiebesparing, luchtconditionering en comfort superieur aan het C-systeem.

Aangezien dit systeem voorzien is van een compleet luchtleidingsysteem voor zowel de aan- als de afvoer van lucht dient men de nodige aandacht te schenken inzake berekening.

Ventiline gaat prat op de calculatieafdeling.

Bij aankoop van een D-systeem geniet iedere klant gratis bijstand inzake intekening en berekening.

Door het gepatenteerd luchtleidingsysteem Ventichape/Ventiflex krijgt u steeds een gepaste aanbieding voor elke specifieke situatie.

Om het comfort en de reinheid van het D-systeem te garanderen bevelen wij de klanten aan om simpelweg regelmatig (6-maandelijks) de filters te vervangen. Op die manier gaat men preventief verontreiniging tegen en is het zelfs mogelijk om bij aankoop van 10 filtersets te genieten van 5 jaar garantie.