Ventichape – systeem 50 is een centraal instortleidingsysteem voor woonhuisventilatie met flexibele PE leidingen, hoofd- en subcollectoren met luchtgeleiders. Het systeem kan gebruikt worden voor zowel pulsie als voor extractie. De verse lucht vanuit het ventilatietoestel komt binnen via de bijcollector. Via de bijcollector, die rechtstreeks of via hulpstukken op de hoofdcollector aangesloten wordt, stroomt de lucht via vijftien mogelijke koppelingen (push-in koppelingen) in de hoofdcollector door de flexibele leidingen naar de subcollectoren. De subcollectoren maken een hoek van 90° met de vloer of het plafond waarin de pulsie- of extractieventielen gemonteerd worden.