ENTHALPIEWISSELAAR
De Orcon enthalpie wisselaar zorgt voor zowel warmteterugwinning als voor vochtterugwinning, zonder dat geur, gassen en andere verontreinigingen in de toevoerluchtstroom worden overgedragen. Door uitwisseling van thermische en latente energie ontstaat een hoog ventilatiecomfort.