M-factor versus reductiefactor ventilatie

Eerst en vooral dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de reductiefactor en de m-factor. Voordat we verder gaan over de reductiefactor bij ventilatie, eerst kort wat meer informatie over de m-factor. De m-factor (of vermenigvuldigingsfactor) is een maat voor de systeemkwaliteit of de uitvoeringskwaliteit. Dit is dus onafhankelijk van het geplaatste systeem en/of toestel. De m-factor kan worden beïnvloed door het meten van de debieten, het meten van de luchtdichtheid van de leidingen en de zelfregelbaarheid van de toevoerroosters (P3 of P4).

Reductiefactor ventilatie

Indien men vraaggestuurd ventileert wil dit zeggen dat men op basis van vocht, beweging of CO2 gaat ventileren.

De reductiefactoren worden sinds 1 januari 2015 bepaald volgens  de tabellen met forfaitaire waarden (Bijlage 7 bij het ministerieel besluit van 16 december 2014).

De reductiefactor (fdc) is een vermenigvuldigingsfactor. Deze wordt vermenigvuldigd met de warmteverliezen door het gebruik van een mechanische ventilatie. Het is logisch dat een vraaggestuurd systeem zich vertaalt in minder warmteverliezen door ventilatie.

De ventilatieverliezen zijn bij een traditioneel systeem vrij groot, de reductiefactor heeft hier een waarde van 1.0 (dimensieloos). De E-peil eisen worden steeds strenger, waardoor het belang van een lagere reductiefactor groter wordt. Bij een vraaggestuurd systeem zal de reductiefactor een lagere waarde hebben waardoor u meer E-peil punten kan winnen.

Indien u een gunstig E-peil heeft kan u volgende premies ontvangen:

1)    Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

2)    E-peilpremie voor nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil

3)    E-peilpremie voor nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil

1)  Korting op onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil

Beschrijving

Voor bouwaanvragen vanaf 2016: Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar. Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar. Voor bouwaanvragen in 2014 en 2015: Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar.Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar. Voor bouwaanvragen in 2013: Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar.Korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar. Voor bouwaanvragen tot eind 2012: Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw. De korting wordt automatisch toegekend door de Vlaamse belastingadministratie.

Opmerkingen

In sommige gevallen zal de korting op de onroerende voorheffing niet worden toegekend, indien de wooneenheid geen apart KI heeft. Bvb bij een gedeeltelijke herbouw met een bijkomende wooneenheid, moet de bijkomende wooneenheid inderdaad aan een maximaal E-peil voldoen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt in dit geval echter niet automatisch toegekend. Een vermindering van onroerende voorheffing kan enkel worden toegekend als de nieuwe wooneenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen heeft. Op een kadastraal inkomen dat slaat op het geheel van enerzijds de bestaande woning en de nieuwe wooneenheid (na gedeeltelijke herbouw), kan geen correcte berekening van de vermindering gebeuren. Er wordt door het kadaster bij dit soort projecten, niet steeds een afzonderlijk kadastraal inkomen toegekend. Een afzonderlijk KI is er meestal pas als de nieuwe wooneenheid ook een andere eigenaar heeft. Wanneer u zich als eigenaar/belastingsplichtige in deze situatie bevindt, dan zou u, wanneer het kadaster langskomt om een herschatting van het KI na verbouwing door te voeren, kunnen vragen om voor die wooneenheid een apart KI te bepalen. Pas dan kan de vermindering van OV op basis van het E-peil van deze wooneenheid correct worden toegekend.

 

2)  E-peilpremie voor nieuwbouwappartement met verlaagd E-peil

Beschrijving

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 tot 31/12/2016 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E20 of lager. De premie voor een appartement bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2016 minstens zo’n 800 euro voor een appartement, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt lager dan E20. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E30 of lager. De premie voor een appartement bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2015 minstens zo’n 800 euro voor een appartement, verhoogd met 30 euro per E-peilpunt lager dan E30. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E40 of lager (premies minstens 800 euro voor een appartement van max E40). Voor bouwaanvragen van 1/1/2012 tot 31/12/2013 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E50 of lager. Voor bouwaanvragen van 1/1/2010 tot 31/12/2011 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E60 of lager. Indien de bouwaanvraag werd aangevraagd voor 1/1/2010, krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E80 of lager.

 

3)  E-peilpremie voor nieuwbouwwoning met verlaagd E-peil

Beschrijving

Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2016 tot 31/12/2016 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E20 of lager. De premie bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2016 minstens zo’n 1800 euro voor een woning, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan E20. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil vanaf E30 of lager. De premie bedraagt voor bouwaanvragen vanaf 2015 minstens zo’n 1800 euro voor een woning, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt lager dan E30. Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E40 of lager. (premies minstens 1800 euro voor een woning van max E40). Voor bouwaanvragen van 1/1/2012 tot 31/12/2013 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E50 of lager. Voor bouwaanvragen van 1/1/2010 tot 31/12/2011 krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E60 of lager. Indien de bouwaanvraag werd aangevraagd voor 1/1/2010, krijg je een E-peilpremie bij een E-peil van E80 of lager.

 

Voor meer info:

http://energie.wallonie.be/fr/primes.html?IDC=7015

http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018

http://www.environnement.brussels/

http://economie.fgov.be/

http://www.vlaanderen.be/nl/search?search_api_views_fulltext=premies&top_portal_domain=185957&document_type=&domains=

http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule