Advies inzake ventilatie en de diverse systemen

Isolatie en ventilatie gaan hand in hand !

Vroeger was ventilatie omzeggens niet nodig. Door kieren en spleten in de bouwconstructie werd de woning meestal voldoende geventileerd. Dit was echter onbetrouwbaar en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en het leidde tot grote energieverliezen.

Naar aanleiding van Kyoto-norm is men gaan nadenken om de CO2 uitstoot te verminderen.

De bouwsector heeft hier wel degelijk op ingespeeld. Woningen en gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd en de energieverliezen worden tot een minimum beperkt. Dit is echter nefast voor het binnenklimaat!

De vervuilde lucht kan de leefruimten niet verlaten en men creëert op deze wijze een ongezond binnenklimaat. Daarom is een goed ventilatiesysteem een vereiste en dit om verse, gezonde lucht aan te voeren en de vervuilde, vochtige lucht af te voeren. Deze luchtverplaatsing is noodzakelijk!

Ventileren kan men op verscheidene manieren maar het systeem dient degelijk bestudeerd te worden om toereikend te zijn en te voldoen aan de EPB-regelgeving.

Bij klimatisatie (airconditioning) gaat men enkel zorgen voor een temperatuurdaling, er wordt geen verse lucht aangezogen. Hetgeen ontoereikend is. Het openen van het venster kan wel voor een plotse toevoer van verse lucht zorgen maar tevens voor een enorme temperatuurstijging tijdens de zomer en energieverlies tijdens de winter. Bovendien krijgt men last van pollen, stof, lawaaihinder, insecten en slagregen .. Een open venster nodigt tevens uit tot inbraak.

Ventilatie is dan ook noodzakelijk om deze problemen te omzeilen en is verplicht sinds 2006 voor nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing.